زمان برگزاری امتحان عملی مربوط به قبول شدگان آزمون کتبی مورخه 95/09/26

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


نیایش حبیبی                  کاربر رایانه                        پنج شنبه 95/10/16               ساعت 8 صبح

رقیه امیدی                          icdl2                          پنج شنبه 95/10/16               ساعت 9:30 صبح

بنفشه ترابیان                       icdl2                         پنج شنبه 95/10/16                ساعت 9:30 صبح

مریم توپا اسفندیاری             icdl2                         پنج شنبه 95/10/16               ساعت 9:30 صبح

سعید حسن زاده                  icdl2                         پنج شنبه 95/10/16                ساعت 9:30 صبح

فرشته غرایاق زندی             icdl2                          پنج شنبه 95/10/16               ساعت 9:30 صبح

مرتضی مهدی زاده                icdl2                         پنج شنبه 95/10/16               ساعت 9:30 صبح

سمیرا رستم پور             شهروند الکترونیک           پنج شنبه 95/10/16               ساعت 10:45 صبح

سارا کاشفی                 کارور کورل                         پنج شنبه 95/10/16               ساعت 10:45 صبح


کارآموزان در هنگام مراجعه به آزمون عملی حتما کارت شناسایی و کارت ورود به جلسه آزمون کتبی را بهمراه داشته باشند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای